Posts

Showing posts from March, 2010

Open Source, Overheid en de vergeten Community

De kern van Open Source is nogal eenvoudig: opgedane kennis wordt gedeeld met de wereld. In zijn meest open vorm mag iedereen die dat wil deze kennis gebruiken, vermenigvuldigen en verspreiden. Waar dit bij software op neerkomt is dat als je iets maakt, je jezelf verplicht je software beschikbaar te stellen voor iedereen. De overheid in Nederland heeft het voordeel hiervan gezien en het programmabureau Nederland Open in Verbinding gevormd, met als voornaamste wapenfeit hun actieplan . So what? Mooi toch, zelfs de overheid is wakker geworden? Nou, ja en nee. Er wordt voorbijgegaan aan het begrip 'Community'.